Helyum Kaçak Testi

 

Sızıntı; sistemin bağlantı noktalarından veya sistemin yapısında bulunan delik ve benzeri oluşumlardan akışkanın kontrolsüz şekilde giriş/çıkış yapması durumu olarak tanımlanır. Sızıntı oranı deliğin/deliklerin boyutu, gazın tipi, bağlantı
elemanlarının durumu ve basınç farkı gibi birçok faktöre bağlıdır. Sızıntıların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması aşağıdakiler de dâhil olmak üzere birçok sebepten dolayı son derece önemlidir:

•Operatör güvenliği (Yani zehirli sıvıların ya da gazların dışarı çıkarak insan sağlığını tehdit etmesi)
•Ürün güvenliği (Örneğin, havanın içerisine girdiği takdirde patlayıcı bir karışım oluşturacağı bir sisteme girmesini engellemek.)
•İstenilen basınç/vakum değerini sağlayabilmek
•Ürünler için uzun kullanım ömrü sağlayabilmek
•Çevre ve kalite standartları için
•Süreç verimliliği için

İzleyici gaz olarak helyumu kullanan testlere ‘Helyum Sızıntı Testi’ denir. Bu yöntem halen piyasada ticari olarak kullanılan en hassas sızıntı belirleme yöntemidir. Tahribatsız, yüksek oranda tekrarlanabilir, farklı durumlar için revize edilebilir olması ve diğer birçok metottan daha hızlı olması gibi çeşitli avantajlara sahiptir. 1*10-6 mbar*l/s olan sızıntı oranından 1*10-12 mbar*l/s olan sızıntı oranlarının belirlenmesine kadar helyum testi kullanılabilir.

 

 

İzleyici gaz olarak yaygın bir şekilde helyum gazı kullanılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Helyum gaz moleküllerinin küçük yapıda olması nedeni ile en ufak bir boşluktan dahi geçebilme kapasiteleri vardır. Dolayısıyla izleyici gaz olarak helyum gazının kullanılması bize yüksek hassasiyet sağlar. Aynı zamanda Helyum asal bir gaz olarak çevredeki maddeler ile reaksiyona girmiyor olması sebebi ile çevre dostu bir gazdır. Bu gazın zehirli bir gaz olmaması ve yanıcı olmaması gibi özelliklerde helyum gazını iyi bir seçim haline getirir. Helyum gazı ile sızıntı tespiti iki şekilde yapılır. Bunlardan ilki ‘Vakum Metot’ yöntemi iken diğeri ise ‘Sniffer Metot’ yöntemidir. Vakum metot işleminde test edilecek parçanın içi vakumlanarak dışardan sızıntı olması muhtemel noktalara (yani kaynaklanmış bölgeler, flanşlar, bağlantı noktaları vb.) helyum gazı bir püskürtücü yardımıyla püskürtülür. Vakumlanmış test parçasının içine sızıntı bölgelerinden giren helyum gazı kaydedilmek amacıyla kütle spektrometresine gönderilir. Sniffer metot adını verdiğimiz yöntemde test edilen parçanın içi belirli seviyeye kadar helyum gazı ile basınçlandırılır. Bu işlemin ardından sızıntı olması muhtemel noktaların etrafı bir ‘sniffer (koklayıcı)’ yardımıyla taranır ve sızıntı olup olmadığı tespit edilir. Koklayıcı tarafından algılanan helyum gazı kaydedilmek amacıyla kütle spektrometresine gönderilir. Şirketimiz tarafından verilen Helyum Sızıntı Test hizmeti için Pfeiffer Vacuum markasına ait olan Multipurpose ASM 340 olarak adlandırılan cihaz kullanılmaktadır.